Terms of Use and Privacy Policy

X
Greek
English

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ | ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Στην ενότητα
ζωγραφική
εκθέτονται πρωτότυπα έργα μου. Στην περίπτωση που θα επιθυμούσατε να παραλάβετε κάποιο αντίγραφό τους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Εάν κάποιο από τα πρωτότυπα έργα μου έχει δοθεί/χαριστεί, μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου, κατόπιν πρότερης συνεννόησης μας.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στο
www.doitsini.com

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του
www.doitsini.com
από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site.

Πνευματικά Δικαιώματα

"Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο
www.doitsini.com
έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα".

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του
www.doitsini.com
και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Άδεια Χρήσης

Στο
www.doitsini.com
απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Το
www.doitsini.com
καταβάλλει κάθε δυνατή και εφικτή προσπάθεια, προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό να είναι ακριβείς και ορθές. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση του δικτυακού μας τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες θα παρέχονται ενίοτε χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη. Συμπληρωματικά, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

Στο
www.doitsini.com
θα φιλοξενούμε
links
και
banners. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Πολιτική Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Το
www.doitsini.com
ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του
www.doitsini.com
υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας
(Ν. 2472/1997)
για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

ORIGINAL | COPIES

In the
painting
section you will find my original works. To order any of these works, please simply contact me. If the work you have chosen is no longer available, a new work can be created by prior agreement.

Terms of use and privacy policy

PRIVACY POLICY

Welcome to
www.doitsini.com

The use of the
www.doitsini.com
website and its services by visitors/users should be according to these terms of use, that applied in the hole content, pages, graphics, images, photographs and files that are included in this website.

Copyright

This website is the property of
www.doitsini.com
and is protected by the provisions of Law regarding intellectual property rights.

“Copyright work belonging to third parties which have been included in
www.doitsini.com, have been placed solely for the purpose of informing people. Should the beneficiaries request it, it will be removed immediately.”

License

In
doitsini.com
expressly prohibited from any use, reproduction, republishing, copying, storage, sale, transmission, distribution, publication, performance, loading (downloading) of the contents of the website (translated or modified in any manner whatsoever, in part or in summary) and the services offered therein, without the prior permission.

The
www.doitsini.com
strives to ensure that the entirety of the content and information contained herewith is accurate. In no event shall the website associates, cannot be held responsible for damages or losses of any kind to visitor/user arising from the use of the site.

The site strives for the proper functioning of the network, but in any case does not warrant that the functions of the servers will be uninterrupted, error-free.

Links and banners will be hosted in
doitsini.com. Visitor/ users can have access to these websites with own responsibility. These terms shall be governed by and construed in accordance with Greek law and the competent for any dispute will be the jurisdiction of the courts of Thessaloniki.

Policy of keeping personal data file

Doitsini.com
follows strictly Greek law on Personal Data Collection.

Law

The management and protection of the doitsini.com services visitor’s/user’s personal data is subject to the terms of the present part and relevant provisions of the Greek legislation (Law 2472/1997
on the protection of the individual and the protection of data of a personal nature, as complemented by the decisions made by the Chairman of the Personal Data Protection Committee and the European Law.